Imam Muhammad Baqir as: “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain), mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”.
LAKUKAN SEKECIL APAPUN YANG KAU BISA UNTUK BELIAU AFS, WALAU HANYA MENGUMPULKAN TULISAN YANG TERSERAK!

فالشيعة هم أهل السنة

Minggu, 07 Agustus 2011

Kitab "Imam Mahdi Menurut Ahlusunnah" Siap Terbit


Cetakan ke-tiga kitab " الإمام المهدى(عج) عند اهل السنة" (Imam Mahdi menurut Ahlusunnah) yang dikarang oleh Syaikh Mahdi Faqih al-Imani siap untuk diterbitkan di Lebanon dengan dukungan Majma' Ahlul Bait.

Menurut Kantor Berita ABNA, Buku berjudul " الإمام المهدى(عج) عند اهل السنة" (Imam Mahdi menurut Ahlusunnah) yang menampilkan pembahasan mengenai Mahdawiyat berkaitan dengan kelahiran, kehidupan, keghaiban Shughra dan Kubra, kemunculan dan syarat-syaratnya, pembantu Imam Mahdi menurut aqidah, ajaran Ahlul Bait, Tarikh Islam, ayat-ayat al-Quran serta riwayat para Imam sedang menunggu untuk dicetak dan beredar di Lebanon.
Pembahasan Mahdawiyat merupakan salah satu pembahasan penting dalam berbagai firqah dan mazhab dalam Islam dan telah mendapat penjelasan panjang lebar oleh sarjana Islam dan banyak ditemui dalam bebagai makalah, ceramah-ceramah dan kitab-kitab.
Syaikh Mahdi Faqih Imani pengarang kitab " الإمام المهدى(عج) عند اهل السنة" telah menampilkan intisari kitabnya dengan himpunan riwayat-riwayat dari Kitab-kitab Ahlusunnah tentang perkara yang berkaitan dengan kelahiran, keghaiban dan kemunculan Imam Mahdi.
Mukadimah kitab ini menerangkan bahwa, "Banyak masalah Tahrif, pemalsuan, penipuan dalam tarikh Islam berkenaan Hadis yang ditulis antara ahli hadis dan sejarahwan demi kepentingan politik sesuai pesanan penguasa dan pemerintah. Mereka coba menimbulkan kesimpangsiuran dalam perkara penting Islam dengan membuat keraguan, penolakan dan merekayasa fakta. Salah satu masalah ini berkaitan dengan kelahiran, keghaiban dan kemunculan Imam Mahdi (ajs) menurut keterangan nabi Muhammad (s.a.w.) serta tokoh-tokoh Muslim yang lain yang tak mungkin dapat dipungkiri lagi. Kitab ini menukilkan berbagai sumber tentang Mahdawiyat menurut kelompok Ahlusunnah Wal Jamaah sepanjang 12 abad lalu.
Kitab ini diawal beredarnya sangat mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Dan sekarang melalui dukungan Majma' Ahlul Bait, kitab dengan ketebalan 672 halaman ini dicetak untuk ketiga kalinya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...